Skabeloner, effektiv produktion og brug af API

Peytz Mails skabeloner sikrer, at dit indhold altid bliver vist, som du ønsker det.

Samtidig er der masser af fleksibilitet og muligheder for at kombinere dig frem til forskellige udtryk og typer af e-mails og nyhedsbreve.

Automatik eller ej

Du kan vælge at arbejde manuelt med Peytz Mail, eller du kan lade dit publiceringssystem indsætte indholdet automatisk i dine e-mails.

I praksis giver det hele tre måder at producere på:

 • Manuel produktion
  Du redigerer nyhedsbrevet direkte i systemet ved brug af simple eller meget avancerede templates. Du kan sende testmails til dig selv og andre, indtil du er tilfreds.
 • Semiautomatisk produktion
  Du henter artikler automatisk fra dit eget system og vælger dem til og fra i et intuitivt interface. Du kan vælge at ændre rækkefølge, overskrift, link, brødtekst, layout og publiceringsdato samt tilføje ekstra indholdsfelter før udsendelse.
 • Fuldautomatisk produktion
  PEYTZ Nyhedsbreve udsender nyhedsbreve med en fast frekvens baseret på indhold hentet via feeds fra en eller flere kilder. Du skal ikke røre en finger.

Du skal blot vælge den løsning, der passer dig bedst (og du må gerne ombestemme dig senere).

Integrationer via API

De fleste af vores kunder har behov for at udveksle data mellem Peytz Mail og deres øvrige systemer, såsom CRM- og økonomisystemer. Udgangspunktet er altid, at data kun skal bo et sted – det rigtige sted. Peytz Mail skal kun indeholde de data, der er nødvendige for at kunne udforme intelligente og målrettede budskaber i dine e-mails.

Vi har lavet integrationer mellem Peytz Mail og interne systemer for blandt andre Nykredit, Storebælt A/S, Menupay og Danmarks Radio. Integrationerne er til CRM-systemer, Medlemssystemer, Content Management Systemer og ERP-systemer af alle slags, såvel som ‘custom-made’ systemer hos vores kunder.

Dataudveksling sker begge veje:

 1. Fra kundens systemer til Peytz Mail. Typisk indhold til mails fra CMS eller oplysninger om modtagerne fra CRM til brug ved segmentering af udsendelser.
 2. Fra Peytz Mail til kundens systemer. Typisk adfærdsdata til CRM, som anvendes til at identificere emner, der skal kontaktes.

Integrationerne sker typisk via JSON/XML feeds. Peytz Mail har et API, der giver mulighed for at tilpasse løsningen sådan, at den understøtter forretningen bedst muligt.

Maillister og segmentering

Med Peytz Mail kan du på en overskuelig måde segmentere dine e-mail-modtagere, så du kan sende målrettet information til udvalgte modtagere. Du kan vælge, at alt indholdet i en mail er målrettet til et bestemt segment, eller du kan vælge kun at segmentere dele af nyhedsbrevet (det gør opgaven noget mindre).

Du kan segmentere på statiske informationer (fx postnummer), eller du kan segmentere på dynamisk adfærd (fx hvor brugeren har klikket i tidligere nyhedsbreve eller på dit website.)

Flows – Marketing Automation

På baggrund af dine brugeres adfærd og de statiske informationer som vi har, kan du opbygge automatiserede flows i Peytz Mail, der udsender e-mails til brugerne, når visse betingelser er opfyldt. Indholdet af disse mails handler typisk om at bringe brugerne videre i en proces.

Statistik

Peytz Mail giver dig et grundlæggende overblik over, hvordan dine modtagere reagerer på dine e-mails. Vi rapporterer, hvor mange der har åbnet mailen, hvor mange som har klikket på indhold i mailen, og hvad de har klikket på. Du får også rapporter over antal klager, hvor mange der ikke kunne afleveres (bounces), og hvilke adresser der ikke længere eksisterer. Du kan altid downloade data og selv arbejde videre med dem f.eks. i Excel eller mere avancerede programmer.

Til- og afmeldingssite – kan leveres som en del af løsningen

Peytz Mail kan leveres med et til- og afmeldingssite designet med dit visuelle udtryk. Det giver dig sikkerhed for, at brugerne er helt trygge, når de tilmelder sig dit nyhedsbrev, og dermed opnår du sikkerhed for, at så få som muligt springer fra. Du kan naturligvis også vise til- og afmelding på dit eget site.

A/B Split test

Skal Call To Action-knapperne i nyhedsbrevet være røde, blå eller grønne? Test alle mulighederne på en lille andel af de tilmeldte, og se så hvilket nyhedsbrev der skaber de bedste resultater. Gør det samme med tekst, billeder, grafik osv. Når det bedste nyhedsbrev er fundet, sender du det til resten af modtagerne.

Database til billeder og filer

Du har din egen fil- og billededatabase i Peytz Mail, så du kun skal uploade dine billeder og filer én gang. Begge gemmes automatisk og kan hurtigt og let findes, så du eksempelvis kan bruge det samme billede igen og igen.


Kom i godt selskab